Bao bọc sổ hộ khẩu

Sản xuất bao bọc sổ hộ khẩu số lượng lớn giá cạnh tranh .

Cung cấp bao bọc sổ hộ khẩu cho các cơ quan, cửa hàng photocopy trên toàn quốc