Bìa lá , bìa menu nhà hàng, menu quảng cáo

Bìa lá , bìa menu nhà hàng, menu quảng cáo

Sản xuất bìa lá da, sổ namecard , menu nhà hàng, menu quảng cáo theo yêu cầu khách hàng

Sản xuất sổ đựng namecard doanh nghiệp, in ấn , dập logo theo yêu cầu công ty