TÚI NHIỀU NGĂN TRONG SUỐT ĐỰNG MẪU CÁC LOẠI

Sản xuất theo yêu cầu tấc cả các dạng túi chuyên dụng đựng mẫu mã sản phẩm chỉ, vải… hàng trưng bày…