TÚI NHỰA CÓ DÁN KEO

TÚI NHỰA CÓ DÁN KEO THEO YÊU CẦU: Phù hợp dán lên kiện hàng trong các nhà máy xí nghiệp, hải cảng…

Túi nhựa có dán keo
                                         túi nhựa có dán keo